Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2023