Sol·licita l’expedició del certificat de professionalitat o l'acreditació parcial acumulable