Sol·licitar l’expedició del certificar professional o l'acreditació parcial acumulable