Desenvolupament d'aplicacions híbrides amb Android, iOS i Progressive Web Apps (PWA)