Programa de suport a la implementació de les PAO en municipis de menys de 1.000 habitants de Catalunya (SOC – MICROMUNICIPIS)