El SOC convoca els ajuts del “Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica”