Presentació del Comitè Ètic del SOC a la IV Jornada d'ètica pública