En dos anys Empresa i Treball ha destinat 42 milions d'euros al programa FPO Dual