El SOC participa a la reunió anual del Fòrum Eurodissea, el programa pioner en mobilitat a Europa