El SOC ofereix ajuts perquè les persones joves adquireixin les primeres experiències professionals