El SOC col·labora amb el projecte europeu ERASMUS + NET PES