El SOC acompanya les persones afectades pel tancament de Nissan en la seva recol·locació i millora del seu perfil professional