Subvencions per fomentar la contractació amb formació a les campanyes agràries a Lleida (SOC - CAMPANYA AGRÀRIA A LLEIDA)