Mesura urgent d'ocupació pel tancament perimetral a conseqüència de la COVID- MUTP