Camins d’FP 2024, la Fira de Formació Professional del Camp de Tarragona