Plataforma per a la gestió de les pràctiques professionals - qBID