Consulta Pública prèvia per regular el procediment de reconeixement i renovació de les estratègies territorials a Catalunya