Contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat