Treball i Formació per a persones provinents d'Ucraïna (SOC – TRFO UCRAÏNA)