Propera obertura de la FASE 1 d'actualització de dades de les persones inscrites a la Borsa de Treball