Empresa i Treball, a través del SOC, i la Fundació Secretariado Gitano impulsaran actuacions es per afavorir l'accés al món laboral de la població gitana