Ajut per a informar l’aplicació informàtica de Registre d’entitats de formació (GIA_HEFE Entitats)