Què cal fer si us heu quedat sense feina?
  • Imprimeix

Què cal fer si us heu quedat sense feina?

El SOC acompanya les persones que s'han quedat sense feina per, entre d'altres:

  • Definir els propis objectius professionals i conèixer, així, els principals interessos i motivacions.
  • Prendre consciència d'allò que les empreses i els professionals requereixen i ofereixen.
  • Identificar les capacitats personals i limitacions en l'àmbit laboral i enfocar eficientment una recerca de feina.


També podeu informar-vos sobre les prestacions i ajuts a què teniu dret.