• Imprimeix

Organització institucional i administrativa

Organigrama

Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya 

Perfil professional dels alts càrrecs Organigrama del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Compatibilitats del personal del SOC

Organismes de l'àmbit Treball

Espai de les entitats del sector públic del Departament

Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Catàleg de procediments

Relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya

Banc de dades d'ocupació pública: plantilla estructural de les entitats del sector públic de Catalunya

Retribucions dels empleats públics i taules retributives

E-tauler: tota la informació sobre convocatòries de personal laboral, de col·lectius específics, accés i resolució.

Nombre de persones alliberades sindicals: 2. Cost anual de 67.431,94 euros

Persones amb acumulació de 140 hores mensuals: 4.  Cost anual: 57.690,34 euros