• Imprimeix

Transparència

En el marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquí teniu informació sobre els contractes i els convenis del SOC, així com un recull d’enllaços directes a informació pública relacionada amb l’activitat del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.