• Imprimeix

Sistema d'Ocupació de Catalunya

El sistema d’ocupació de Catalunya és el conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per promoure i desenvolupar la política pública d’ocupació i per garantir uns serveis ocupacionals de qualitat a les persones i empreses de Catalunya, dins d’una estratègia global de desenvolupament econòmic, orientada a la consecució de l’objectiu de la plena ocupació i el benestar social.


Objectius

Entre els objectius més rellevants del sistema d’ocupació de Catalunya hi ha els següents:

  • Acompanyar les persones per a què desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar la seva situació laboral o professional.
  • Facilitar l’accés de les empreses, i en particular de les petites i mitjanes empreses, als instruments de suport específic per millorar-ne la capacitat de generar ocupació de qualitat i la competitivitat..
  • Identificar noves ocupacions, potenciar-les i donar-hi suport, a partir de l’activitat econòmica i del teixit productiu.
  • Disposar d’una cartera de serveis formada per serveis bàsics i d’altres serveis especialitzats, adaptada a les característiques i a les necessitats detectades de les persones, dels col·lectius, de les empreses i dels sectors productius, i del territori de Catalunya.
  • Executar les polítiques ocupacionals que duguin a terme projectes integrals i interactuar amb les iniciatives de foment de l’ocupació, tenint-ne en compte la dimensió territorial, les diferències de gènere i l’eliminació de tota forma de discriminació.
  • Fomentar el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local i detectar les necessitats de suport; promoure l’atenció especialitzada dels diferents col·lectius i l’atenció personalitzada de cada usuari.
  • Garantir la participació coordinada de tots els agents que intervenen en l’àmbit dels serveis d’inserció laboral especialitzada.

 

Entitats que integren el Sistema d'ocupació de Catalunya

D’una banda, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya; i, de l’altra, les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.

Data d'actualització:  08.06.2017