El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya elabora anualment una memòria que recull tota la informació de les actuacions i els projectes duts a terme durant l'any precedent. Aquesta informació s’inclou a la Memòria anual del Departament, on s’especifiquen les actuacions i activitats realitzades per cada organisme.