El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és un organisme autònom de caràcter administratiu que està adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Aquí podeu consultar els textos legals que el regulen.