Aquest apartat recull les indicacions per a la correcta difusió de les accions subvencionades pel SOC, com també de les que reben el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IOJ), i del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Els documents següents aporten, d’una banda, la informació relativa a la identificació visual de les institucions, i de l’altra, les qüestions que cal tenir en compte a l’hora de reconèixer, per escrit, la procedència dels fons de finançament de les accions dutes a terme.