El SOC elabora anualment un pla d'estudis i avaluacions sobre el mercat de treball a Catalunya i les polítiques actives d'ocupació que desplega aquest organisme.