• Imprimeix

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les competències en matèria d'ocupació.

Crear ocupació i millorar-ne la qualitat són dos objectius fonamentals de les institucions i organismes europeus, que la Generalitat de Catalunya adopta plenament.

Per assolir aquests objectius, en el marc del difícil context econòmic i social dels últims anys neix la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del SOC, que també introdueix i estableix l’àmbit de la concertació territorial.

Així, la norma ordena, d’una banda, el sistema d’ocupació de Catalunya, que és el conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris que promouen i desenvolupen la política pública d’ocupació, amb l’objectiu de garantir uns serveis ocupacionals de qualitat per a les persones i les empreses de Catalunya 

I, de l’altra, regula el SOC, que és l'organisme que gestiona i integra el conjunt de programes i serveis ocupacionals per mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat.