• Imprimeix

CIFO Tarragona

CIFO Tarragona

Som un centre públic de formació professional per a l’ocupació referent en les famílies professionals de Química, Fabricació mecànica i Seguretat i Medi Ambient.

Formem part de la xarxa de centres propis del Servei de Públic d’Ocupació de Catalunya, i impartim cursos de disseny propi, del catàleg i de certificats de professionalitat, prioritàriament adreçats a persones desocupades i orientats a l’adquisició i/o l’actualització de competències professionals.

Oferim formació d’especialitats que corresponen a les ocupacions emergents i/o més demandades del sector químic i la indústria pesant, àmbits amb un pes important al nostre territori. Així mateix, donem cabuda a formació ocupacional de caire més transversal. 

La nostra formació està estretament vinculada a la pràctica professional. En els nostres cursos, els alumnes aprenen en un entorn real de treball, i integren la formació teòrica amb la pràctica. L’objectiu és que els alumnes adquireixin les competències tècniques i del context professional de les ocupacions per a les quals s’estàn formant.

A més, comptem amb l’assistència d’empreses punteres del sector químic i de la indústria pesant que ens transfereixen el saber fer així com les noves tecnologies i materials dels corresponents entorns productius. 

Els formadores i les formadores del centre provenen del sector productiu i comptem a més, amb la formació metodològica i didàctica addient per desenvolupar els nostres cursos.

Les instal·lacions i equipaments del CIFO Tarragona es distribueixen en tres edifics principals sobre una superfície d’aproximadament 11.000 m2

L’edifici A és un edifici de dues plantes destinat principalment als serveis administratius que també disposa d’una sala d’actes amb una capacitat per a 40 persones i una sala menjador amb màquines expenedores de cafè, begudes i refrigeris, font d'aigua, etc. 

L’edifici B és un edifici de dues plantes amb aules formatives equipades amb mitjans audiovisuals, dues aules ofimàtiques, un laboratori de química, un taller de disseny industrial, i un taller multidisciplinari d’operacions bàsiques de planta química, pneumàtica i hidràulica. 

L’edifici C disposa de tres tallers: un de soldadura amb 15 cabines equipades amb diversos grups avançats, un de mecanització amb màquines semiautomàtiques i un torn amb CNC, i un taller de fabricació de canonada industrial. L’edifici disposa també d’una zona exterior per operacions de tall, pràctiques d’operacions de planta química i fabricació de canonada així com  magatzem exterior de gasos i residus.

La  nostra línia bàsica d’actuació en el camp formatiu  es centra en l’àmbit del sector químic i en el sector mecànic (soldadura, instal·lacions de canonada industrial), així com en formació en matèries  transversals. 

Àrees de formació del CIFO Tarragona:

 • Àrea de Química
  • Operacions bàsiques en planta química
  • Gestió i control de planta química
  • Anàlisi química
  • Assaigs físics i fisicoquímics
  • Assaigs microbiològics i biotecnològics
 • Àrea de Soldadura
  • Operacions bàsiques de soldadura i tall
  • Soldadura amb elèctrode revestit i TIG
  • Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG
  • Constuctor/a, soldador/a d'estructures metàl·liques d'acer
 • Àrea de Mecànica i Manteniment Industrial
  • Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial
  • Mecanització amb màquines-eina bàsiques amb introducció a CNC
  • Mecànic/a de manteniment pneumàtic
 • Àrea de Gestió ambiental
  • Gestió ambiental
  • Interpretació i educació ambiental
 • Àrea de Disseny
  • Tècnic/a auxiliar en disseny industrial
  • Dissseny i modificació de plànols en 2D 3D
 • Àrea de Formació
  • Docència de la formació professional per a l’ocupació

 

Cercador de cursos: Consulteu tots els detalls de l’oferta formativa del CIFO al cercador de cursos

Adreça: cami de la Budellera s/n – 43007 Tarragona

Telèfon: 977 25 15 66

Adreça de correu electrònic: cifo_tarragona.soc@gencat.cat

Mitjans de transport públic

Autobusos L1, L9, L11, L12, i L13