• Imprimeix

CIFO Sant Feliu de Llobregat

CIFO Sant Feliu

Som un centre públic de formació professional per l’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Formem part de la xarxa de centres propis d’innovació i formació ocupacional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i és un dels l’instrument per a la qualificació o requalificació professional de les persones treballadores.

Estem situats a la comarca del Baix Llobregat, que té una important presència de la industria metal·lúrgica i de l’automoció, i som referents en les famílies professionals de Fabricació Mecànica, Automoció i Electricitat Electrónica.

A més a més, formem part de la Xarxa de Centres de Referència Nacional a nivell estatal, en la família de Fabricació mecànica, i centre referent en l’àrea d’Operacions Mecàniques.

Les àrees de disseny i prototipatge industrial amb CATIA i Siemens NX, mecanització amb CNC, soldadura, electricitat, automatització i robòtica formen l’eix de les nostra programació formativa.

Paral·lelament, i complint amb les funcions de Centre de referència i d’innovació, dissenyem i experimentem noves especialitats formatives innovadores que donen resposta a als nous avenços tecnològics i a l’aparició dels nous perfils professionals en el sector industrial

Els nostres serveis de formatació s’adrecen a treballadors i treballadores (prioritàriament en situació d’atur) inscrits a les Oficines de Treball del SOC.

Oferim una formació teoricopràctica en un entorn real de treball perquè els alumnes assoleixin o actualitzin les seves competències professionals. Les classes es desenvolupen en les aules i els tallers del centre i inclouen sessions tècniques i pràctiques que simulen un context real de treball.

Incorporem les innovacions tecnològiques als programes formatius i els completem amb xerrades i visites a les empreses capdavanteres i referents de l’entorn productiu. En el cas dels certificats de professionalitat, la formació inclou, a més, pràctiques professionals no laborals.

Igualment, comptem per als desenvolupament dels programes amb formadors i formadores amb experiència professional en el sectors productius i formació metodològica en la impartició de cursos de formació professional ocupacional.

 • Formació professional per l’ocupació per a treballadors i treballores (prioritàriament en atur)
 • Reciclatge per a treballadors en actiu
 • Acreditació de competències a través de l’experiència (ACREDITA’T)
 • ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació y la comunicació)
 • Participació en programes Xarxa Eures
 • Assesorament en matèria d’innovació i noves tecnologies.

El Centre disposa de les instal·lacions i tallers següents:

Taller Mecànica Convencional

Aula-Taller de Mecànització amb Control Numèric

Taller de Soldadura

Aula-Taller d’Automatismes

Aula-Taller de Disseny i fabricació de Prototips,

Aula-Taller d’Electricitat Baixa Tensió

Aula-Taller  d’Electricitat Industrial

Aula-Taller de Mecatrónica

Aula-Taller d’Automoció

Aules de Disseny Industrial CAD/CAM amb CATIA, SIEMENS NX I MASTERCAM

Aula de formació de formadors

                                  

Els tallers reprodueixen entorns reals de treball i són fonamentals per a impartir els contiguts pràctics dels cursos.

L’oferta formativa que es programa  anualment al CIFO Sant Feliu es basa en certificats de professionalitat i en cursos innovadors de caràcter experimental.

Gran part de les accions formatives que és realitzen són úniques al territori (àrea metropolitana de Barcelona) i totes responen als nous perfils professionals i a les noves necessitats formatives del teixit productiu que ha de fer front a constants canvis per adaptar-se a les noves exigències tecnològiques del sector.

Certificats de professionalitat

 • Àrea: Mecanitzat. Curs: Operacions auxiliars de fabricació mecànica. Durada: 440h
 • Àrea: Soldadura. Curs: Soldadura amb electrode revestit i TIG. Durada: 680 h
 • Àrea: Mecanitzat. Curs: Mecanitzat per arrancada de ferritja (CNC). Durada: 620h
 • Àrea: Disseny industrial. Curs: Disseny de productes de fabricació mecànica (amb CATIA). Durada. 680h
 • Àrea: Automatització industrial. Curs: Desenvolupament de projectes de sistemes d’automatització industrial. Durada: 630h
 • Àrea: Electricitat. Curs: CP Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Durada: 920h
 • Àrea: Electricitat. Curs: Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics (MF1818_2: Muntatge de sistemes domòtics i immòtics). Durada: 480h
 • Àrea: Docència. Curs: Docència en formació professional per a l’ocupació. Durada: 400h
 • Àrea: Automatització industrial. Curs: Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial. Durada. 230h
 • Àrea: Automatització industrial. Curs: Mecatrònica (Muntatge i posada en marxa de béns d’equipament i maquinària industrial). Durada: 690h

 

Especialitats experimentals

 • Àrea: Soldadura. Curs: Soldadures especials. Durada: 150h
 • Àrea: Mecanitzat. Curs: Mastercam. Disseny, programació i mecanització de peces industrials amb CAD/CAM. Durada. 250h
 • Àrea: Disseny industrial. Curs: Disseny mecànic assistit per ordinador CAD/CAM (disseny paramètric) SIEMENS NX. Durada: 410h
 • Àrea: Disseny industrial. Curs: Disseny i fabricació de prototips. Durada. 430h
 • Àrea: Diagnosi vehicles. Curs: Diagnosi dels sistemes elèctrics i electrònics del vehicle. Durada: 350h
 • Àrea: Automatització industrial. Curs: Muntatge i posada en marxa de sistemes d’automatització de magatzems intel·ligents. Durada: 390h
 • Àrea: Soldadura. Cuers: Soldador bàsic de manteniment. Durada: 440h
 • Àrea: Disseny industrial. Curs: Inglés técnico para profesionales de la industria metalúrgica y mecánica

 

Cercador de cursos: Consulteu tots els detalls de l’oferta formativa del CIFO al cercador de cursos

 

CIFO Sant Feliu de Llobregat

Adreça: c/Hospitalet, 3 (cantonada N-II)
08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 685 77 90
Fax: 93 685 77 91

Correu electrònic cifo_santfeliu.soc@gencat.cat