• Imprimeix

CIFO Salt

CIFO Salt

Som un centre públic de formació professional per l’ocupació especialitzat en les famílies professionals d’Indústries Alimentàries, Química i Fabricació Mecànica.

Formem part de la xarxa de centres propis d’innovació i formació ocupacional del Servei de Públic d’Ocupació de Catalunya (enllaç), i som un dels instruments per a la qualificació o requalificació professional dels treballadors i de les treballadores.

El sector de les indústries alimentàries i de fabricació mecànica i les seves activitats econòmiques auxiliars són l’eix de la nostra programació formativa, que paral·lelament incorpora altres especialitats, i respon així a les demandes de formació dels sectors econòmics tradicionals i emergents del territori.

Els nostres serveis de formació s’adrecen a treballadors i treballadores (prioritàriament persones desocupades) inscrits a les oficines de treball del SOC.

Oferim una formació teoricopràctica en un entorn real de treball perquè els alumnes assoleixin o actualitzin les seves competències professionals. Les classes es desenvolupen en les aules i els tallers del centre i inclouen sessions tècniques i pràctiques que simulen un context real de treball.

Incorporem les innovacions tecnològiques als programes formatius i els completem amb xerrades i visites a les empreses capdavanteres i referents de l’entorn productiu. En el cas del certificats de professionalitat, la formació pot incloure, a més, pràctiques professionals no laborals.

Comptem, per als desenvolupament dels programes, amb formadors i formadores amb expèriencia professional en el sectors productius i amb formació metodològica en la impartició de cursos de formació professional ocupacional.

El centre disposa dels tallers següents: obrador per a l’elaboració d’aliments, fred industrial i comercial, laboratori químic, soldadura, mecanització amb torn i fresa convencional i control numèric i electricitat d’edificis. També disposa de dues aules d’informàtica i cinc aules per a formació.

Els tallers reprodueixen entorns reals de treball i són fonamentals per a impartir els contiguts pràctics dels cursos.

Com a centre ubicat en una zona amb una forta implantació d’indústries alimentàries, oferim cursos relacionats amb aquestes activitats. També realitzem cursos d’especialitats vinculades a les indústries de fabricació mecànica i de manteniment. 

Paral·lelament a aquestes especialitzacions, desenvolupem formació en docència, en habilitats digitals i en serveis a les empreses.

Per a l’any 2017, l’oferta formativa s’estructura de la manera següent:

 • Àrea de Anàlisi i Control Químic
  • Anàlisi química: mostreig i mètodes d’anàlisi
  • Assajos microbiològics i biotecnològics: qualitat en el laboratori
 • Àrea de Fabricació Mecànica
  • Constructor/a soldador/a d’estructures metàl·liques d’acer
  • Operacions auxiliars de fabricació mecànica
 • Àrea de Fred i Climatització
  • Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques
 • Àrea de Electricitat i Electrònica
  • Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • Àrea de Indústries Alimentàries
  • Carnisseria i elaboració de productes carnis
 • Àrea de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Mediació Comunitària
  • Informació Juvenil

 

 Cercador de cursos: Consulteu tots els detalls de l’oferta formativa del CIFO al cercador de cursos

Adreça: c/Alfons Moré, 1, Salt:17190

Telèfon: 972 40 55 70

Correu electrònic: cifo_salt.soc@gencat.cat.

L’accés al centre es pot fer mitjançant transport públic: L3 i L4

http://www.atmgirona.cat/es/