cifo
 • Imprimeix

Desenvolupament Web (HTML/CSS/JavaScript)

Aquest curs presenta les eines i tècniques bàsiques per desenvolupar aplicacions web per a qualsevol tipus de dispositiu. El curs cobreix tot el procés de desenvolupament d'una aplicació.

Per tal d'assolir aquest objectiu, i tenint en compte que el curs s’adreça a persones que ja tenen coneixements de programació, una primera part es dedicarà a l'aprenentatge dels fonaments d’HTML i CSS, les dues tecnologies bàsiques en qualsevol aplicació web. Un cop adquirits aquests fonaments ens centrarem en JavaScript, el llenguatge de programació que s’utilitza al costat client de totes les aplicacions web.

L'enfocament del curs és eminentment pràctic i centrat en la resolució d’activitats i problemes i l'elaboració de projectes per part dels estudiants. El projecte final consistirà en la creació del front-end complet d'una aplicació web.

Per tal d’assolir la capacitat de desenvolupar aplicacions web aprofundint els coneixements de programació dels estudiants, els objectius i competències que es treballaran especialment en el curs són els següents:

 • Dominar els llenguatges de mercat (HTML) i de fulls d'estil (CSS) i les tecnologies per manipular-los per crear llocs web.
 • Crear llocs web que siguin usables i accessibles.
 • Organitzar i gestionar la informació fent servir llenguatges i models estàndards.
 • Organitzar el contingut d'un lloc web o aplicació i dissenyar-ne la interacció.
 • Programar en JavaScript.
 • Dissenyar l'arquitectura lògica d'una aplicació.
 • Utilitzar serveis i API per connectar l'aplicació desenvolupada amb altres aplicacions de servidor i/o bases de dades.
 • Integrar-se en equips de treball que utilitzin una estratègia de desenvolupament incremental (com ara les metodologies agile) per fer més àgil el procés de disseny i programació web.

Creació de llocs web

 • HTML
 • CSS
 • Llocs responsive
 • Usabilitat i accessibilitat

Introducció a la programació en JavaScript

 • Introducció al JavaScript
 • Funcions i estructures de dades
 • Orientació a objectes
 • JavaScript al navegador

Desenvolupament d'aplicacions web

 • Formularis
 • Projecte de desenvolupament d'una aplicació web

La metodologia del curs està concebuda per desenvolupar les competències tècniques i les soft skills necessàries per a comportar-se amb èxit en un entorn professional real. Aquesta metodologia es basa en la combinació d'unitats formatives de curta durada (les PLA) basades en reptes i activitats concretes.

L'aplicació d’aquesta metodologia té tres característiques bàsiques:

 • Disseny i avaluació basats en competències. El curs es dissenya en base a les competències tècniques de desenvolupament web i les soft skills vinculades al treball en equip, la resolució de problemes, el disseny i gestió de projectes, la presa i comunicació de decisions, i la cerca, gestió i ús de la informació.
 • Cursos centrats en l'activitat. Els cursos es composen d’activitats PLA (Personal Learning Activities) definides a partir d'un repte. Hi ha diversos tipus de PLA en funció del tipus d'aprenentatges i de les competències que s’hi treballin, dels resultats esperats i del paper que juguin en relació amb el conjunt del curs:
  1. Projecte: és l’activitat central del curs i té com a objectiu final el desenvolupament d’un producte de l’àmbit professional.
  2. Taller: activitat on es fa un tipus de formació pràctica i procedimental.
 • Formació basada en projectes. No només les PLA estan dissenyades al voltant d’un repte, sinó que el curs té com a fita final la presentació d'un producte professional desenvolupat al llarg d’un projecte, i reproduir els principals elements i formes de treball dels entorns tecnològics.

En aquest projecte es desenvoluparà un botiga virtual de llibres. En primer lloc, es mostrarà una llista de llibres destacats i s'oferirà una opció de cerca. L'aplicació del servidor disposarà d'una API a la qual es cridarà per aconseguir el llistat de llibres que l'usuari hagi demanat. Quan l'usuari cliqui un llibre, s’obrirà el seu resum , les opcions disponibles del llibre (tapa dura, tapa tova, ebook), el preu de cada tipus i la disponibilitat per a cada tipus. Segons la disponibilitat s’oferirà a l’usuari la possibilitat de comprar-lo o bé reservar-lo. Un cop l'usuari hagi comprat/reservat el llibre s’afegirà a la cistella de la compra. Es podran afegir a la cistella tants llibres com l’usuari demani. L’usuari tindrà la possibilitat d’accedir a la cistella en qualsevol moment i, des d’allà, afegir o eliminar llibres, o fins i tot veure la informació del llibre. Finalment l'usuari podrà finalitzar el procés de compra i demanar les dades personals de l'usuari per fer el pagament i enviament.

En aquesta PLA de Projecte es posaran en pràctica i s'aprofundirà en les competències generals del curs mitjançant l'elaboració d'un treball de desenvolupament complet d'una aplicació web, tenint en compte totes les fases: la definició de la interfície, la maquetació, la programació i la publicació de l'aplicació.

Tot el treball de desenvolupament estarà guiat per les competències treballades en els diferents tallers i seminaris del curs.

Així mateix, durant l'elaboració d'aquest projecte es treballarà el desenvolupament de competències similars a les de la pràctica professional: treball en equip, desenvolupament amb metodologies àgils, orientació a negoci, etc. De la mateixa manera, cal destacar que es farà especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la planificació, seguiment, recerca d'informació, habilitats comunicatives, l'impacte en el món real, etc.

 • Material UOC de Llenguatges i estàndards web
 • Material UOC d’Introducció al JavaScript
 • Eloquent JavaScript
 • VS Code i altres editors de codi de programari lliure
 • Navegadors i les seves devtools
 • Un entorn de servidor LAMP

Es donarà als estudiants un espai de servidor en què publicar els seus treballs.

 • Persones amb coneixements alts de programació estructurada amb llenguatges com C, Pascal o altres.
 • Coneixement mitjà/alt de programació orientada a objecte amb llenguatges com C++, Java...

Aquest curs ofereix una formació clarament professional dirigida a persones que vulguin dedicar-se al desenvolupament d'aplicacions web, i en especial al perfil laboral que habitualment es denomina desenvolupador front-end o desenvolupador HTML5. Els perfils de desenvolupador web és un dels més demandats actualment enl e mercat laboral, tant com a freelance, com a desenvolupador in-house, o bé integrats en l'equip de desenvolupament de consultories o agències.

Durada

300 hores

Calendari

De setembre a desembre 2018

El curs el coordinaran Carlos Casado Martínez i César Pablo Córcoles Briongos.

Carlos Casado és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciat en informàtica per la Unió Politècnica de Catalunya i màster en programari lliure per la UOC. Actualment dirigeix el Màster Universitari d’Aplicacions Multimèdia de la UOC.

César Córcoles és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciat en matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment dirigeix el Màster Universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web de la UOC.

La realització d’aquest curs permetrà convalidar l'assignatura de “Programació en JavaScript per a programadors” (6 crèdits ECTS) del Màster Universitari en Desenvolupament de llocs i aplicacions web de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta convalidació estarà condicionada al fet que l’estudiant compleixi els requeriments necessaris per accedir a un programa oficial de màster universitari.

Termini d'inscripció tancat.