cifo
  • Imprimeix

Centres d'Innovació i Formació Ocupacional CIFO

Els Centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) formen la xarxa de centres propis del SOC. Promouen accions de formació professional per a l’ocupació, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris, d’acord amb els requisits del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya. 

 

Els programes anuals de formació professional dels CIFO tenen l’objectiu de millorar l’ocupabilitat mitjançant l’adquisició o l’actualització de competències professionals, especialment de les persones desocupades i/o de les demandants d’ocupació inscrites a les oficines de treball del SOC.

Una altra línia de treball dels CIFO és la formació de formadors, tant pel que fa a la metodologia com a l'especialització i el perfeccionament tècnic, juntament amb la investigació i la innovació metodològica.

Els programes anuals de formació dels CIFO  inclouen:

 

La xarxa dels CIFO està formada per vuit centres, i cadascun és referent al territori en la formació especialitzada d’unes famílies professionals concretes. Dos d’aquests centres formen part també, de la Xarxa de Centres Nacionals de Referència, d’àmbit estatal. Són els que estan especialitzats en les àrees d’Operacions Mecàniques (CIFO Sant Feliu de Llobregat), i Arts Gràfiques (CIFO L’Hospitalet).

CIFO Barcelona "La Violeta"

Informàtica i comunicacions

CIFO L'Hospitalet de Llobregat

Arts gràfiques, imatge i so

CIFO Sabadell

Fabricació i construcció metàl·liques, muntatge i instal·lació

CIFO Sant Feliu de Llobregat

Disseny industrial, Mecanitzat CNC, Soldadura, Electricitat, Automatismes i robòtica

CIFO Santa Coloma de Gramenet

Energies renovables, jardineria urbana, serveis integrals per a la rehabilitació i el manteniment d’habitatges

CIFO Salt

Fabricació i construccions metàl·liques, indústries alimentàries

CIFO Tarragona

Indústria química, mecànica i construccions metàl·liques

CIFO Lleida

Energies renovables, fabricació i construccions metàl·liques, fred industrial.