• Imprimeix

Programa Eurodissea

Aquest programa ofereix als joves europeus la possibilitat d'adquirir experiència professional i personal, i millorar el coneixement i l'ús d'un idioma estranger, mitjançant la realització de pràctiques en empreses. Són pràctiques professionals, remunerades amb una beca mensual que permet atendre les despeses per manteniment, allotjament i transport local, així com gaudir d'una formació lingüística, a càrrec de la regió d'acolliment.

Elements que intervenen o actuen a Eurodissea:

 1. Un treball en xarxa entre les regions participants que treballen de forma coordinada per fer possibles els intercanvis internacionals de joves en pràctiques.
 2. Una plataforma tecnològica comuna a totes les regions (www.eurodyssee.eu) que:
  • Fa efectiu el treball en xarxa i la comunicació entre els coordinadors del programa a cada regió.
  • Posa a disposició dels joves interessats totes les ofertes de pràctiques vigents en cada moment i permet la cerca d'aquelles ofertes que responguin a les seves expectatives.
  • Funciona com a eina de treball, tant dels coordinadors/ores del programa, ja que els permet validar les ofertes de les empreses, i les candidatures dels joves; com dels joves participants, ja que els permet presentar la candidatura a una oferta concreta i consultar el seu estat en cada moment del procés.
 3. Un equip de persones (coordinadors/ores del programa en cada regió) que orienta a les empreses en la definició de l'oferta, participa en el procés de selecció i realitza un seguiment del jove en pràctiques.

 

Eurodissea va ser posat en marxa per l'Assemblea de les regions l'any 1985, i Catalunya, juntament amb les regions Jura i Baden Wurttemberg, va ser fundadora del programa.

 

Com participa Catalunya al Programa

Enviament dels i de les joves catalans que volen marxar a l'estranger

 • Els joves es poden interessar per qualsevol oferta disponible al web de l'Eurodissea.
 • Els coordinadors del Programa valoren la coherència entre el perfil i l'oferta; mantenen una entrevista amb el/la jove; i si existeix coherència, validen la candidatura i l'envien a la regió d'acolliment.

 

Acolliment dels/de les joves estrangers que volen venir a Catalunya

 • Les empreses poden manifestar el seu interès en acollir persones joves en pràctiques.
 • El coordinador del Programa a Catalunya valora l'interès professional i les condicions de la oferta de treball i la valida en funció d'aquesta valoració. Un cop validades, les ofertes estan a disposició dels joves europeus de les regions que hi participen.
 • Orientació als/les joves en el procés de cerca de l'oferta més ajustada al seu perfil.
 • Els coordinadors acompanyen permanentment els joves al llarg de la seva experiència.

 

Suport a les empreses catalanes

 • Els coordinadors contacten les empreses catalanes interessades en acollir persones en pràctiques.
 • Orientació a les empreses per definir les ofertes de pràctiques.
 • Els coordinadors  organitzen els primers contactes entre els candidats i l'empresa; i és aquesta última qui fa la selecció definitiva.
 • Les empreses es beneficien de les competències de joves formats en un altre país europeu i afegeixen un component internacional al seu equip. 

 

Regions d’Europa que hi participen

Eurodissea és una xarxa de mobilitat interregional transnacional, de la qual Catalunya en forma part des del seu inici com a regió fundadora l'any 1985. 

El principi de reciprocitat marca la relació que s'estableix entre les regions, cada regió d'origen gestiona i envia els seus/seves participants en pràctiques i es compromet a finançar els joves en pràctiques que rep com a regió d'acolliment.

Mapa interactiu de les regions que participen al programa Eurodissea

 

Empreses interessades a acollir joves europeus en pràctiques

El programa Eurodissea dóna a les empreses amb seu a Catalunya l'oportunitat d'oferir estades de pràctiques, per incorporar en els seus equips de treball joves europeus.

A través de l'estada en un empresa, els joves es beneficien d'una experiència professional i personal en un entorn de treball diferent; i les empreses, per la seva banda, enriqueixen els seus projectes amb els coneixements de joves formats en d'altres països i, de retruc, col·laboren en la seva formació.

 

Per què us interessa tenir un jove europeu en pràctiques?

Si voleu incorporar a la vostra organització noves formes de fer i de treballar, obrir el vostre mercat a l'estranger, o bé contactar amb perfils professionals nous, potser us interessa participar al Programa Eurodissea.

 • Integrar la visió d'una persona jove, formada i, en molts casos, amb experiència, que aporta una mirada externa.
 • Enriquir la vostra organització i els processos amb noves idees i coneixements.
 • Conèixer nous perfils professionals que, a llarg termini, poden incorporar-se a la vostra empresa o ser-ne col·laboradors.
 • Contribuir a formar joves d'altres països i millorar les seves competències professionals.
 • No suposa cap despesa addicional a la vostra organització. La contraprestació consisteix en una beca a càrrec del Programa.

 

 1. Millorar el teu currículum amb una experiència professional internacional.
  Realitzar pràctiques professionals no remunerades en empreses o entitats públiques o privades, d'una durada de 3 a 7 mesos.
 2. Perfeccionar els teus coneixements d'una llengua estrangera.
  Assistiràs a un curs intensiu, de 3 ó 4 setmanes, de la llengua de la regió acolliment, abans o durant l'estada de pràctiques.
 3. Ampliar els teus horitzons culturals i socials.
  Durant l'estada de pràctiques, podràs fer visites, excursions i gaudir d'esdeveniments culturals i socials que t'ajudaran a valorar les seves tradicions i forma de vida, així com conèixer i fraternitzar amb joves d'altres països.

 

Com t'ho ofereix?

 1. Amb acompanyament i suport durant tota la teva estada.
  Podràs comptar amb l'assistència de persones representants tant de la regió d'origen com de la d'acolliment. 
 2. Amb finançament de les teves despeses, a càrrec de la regió d'acolliment.
  Comptaràs amb una beca mensual per atendre les despeses personals de manutenció, allotjament i transport local. L'organització i les despeses de viatge a la regió de destí són a càrrec de les persones participants. 
 3. Amb confiança i garantia de seguretat.
  L'Assemblea de les Regions contracta una assegurança d'accidents, repatriació i responsabilitat civil en tot el territori del programa. Pel que fa a l'assistència sanitària, heu de sol·licitar la targeta sanitària europea a la regió d'origen, abans de l'inici de l'estada.

 

Catalunya com a regió d'acolliment, què t'ofereix?

 • L'intercanvi de bones pràctiques, noves formes de fer en el treball i experiència en els diferents entorns professionals.
 • Adquireix coneixements en dues llengües: català i castellà. Obtindràs el certificat d'una escola d'idiomes de solvència reconeguda.
 • Millora el teu currículum amb una experiència professional en una empresa o institució de Catalunya.
 • Descobreix una regió amb un estil de vida mediterrani, oberta a tothom.
 • Gaudeix d'incomptables esdeveniments culturals, socials i festius. Coneix Catalunya a través del portal Moncat: work in/out Catalonia
 • Les ofertes: Per conèixer les ofertes de pràctiques disponibles a Catalunya, has de registrar-te a la pàgina web d'Eurodissea. Un cop registrat, has d'accedir a l'apartat d'ofertes de pràctiques i ajustar els camps del cercador

 

Catalunya com a regió d'enviament, què t'ofereix?

Els coordinadors/ores del Programa a Catalunya pre-seleccionen els joves participants, envien les candidatures a la regió sol·licitada pel participant i en fan el seguiment i l'avaluació de les estades de pràctiques.

La selecció final la realitza la regió d'acolliment juntament amb l'empresa que ofereix les pràctiques, tot i així, si finalment ets seleccionat/ada per realitzar les pràctiques, es posaran en contacte amb tu des de la teva regió d'origen, per tal de formalitzar la documentació necessària.

Coneix les regions que participen en el Programa i les condicions específiques de l'estada a cada regió, accedint al mapa interactiu.

Per poder participar en aquest Programa has de complir, en el moment de presentar la sol·licitud i durant l'estada de pràctiques, els següents requisits:

 • Tenir entre 18 i 30/32 anys d'edat. (cal consultar el web Eurodissea per comprovar quines regions admeten joves fins a 30 anys i quines fins a 32 anys).
 • Estar empadronat/ada a localitats incloses en la regió d'origen.
 • Tenir coneixements de la llengua de la regió d'acolliment o, si escau, d'una llengua vehicular. Durant l'entrevista de selecció es realitza una prova de nivell.
 • Tenir formació i/o experiència professional en l'àmbit laboral objecte de l'estada.
 • Estar a l'atur o en situació de treball precari, i estar inscrit/a com a demandant d'ocupació als Serveis Públics d'Ocupació de la regió d'origen.

Crea el teu perfil

Per participar en el programa t'has de registrar, accedint a la pàgina web d'Eurodissea i has de crear, si no el tens encara, el teu perifl Eurodissea (es recomanable crear el perfil en l'idioma de la regió on vulguis fer l'estada de pràctiques).

Un cop creat el perfil, pots accedir a les ofertes disponibles, filtrar-les segons els teus interessos i presentar la teva candidatura.

 

Consulta les ofertes de pràctiques

Consulta periòdicament totes les ofertes de pràctiques disponibles, ja que es van creant de noves i tria les que més s'ajustin a les teves expectatives (màxim 5 ofertes).

Pots cercar les ofertes per sectors  d'activitat o bé per regions, i dins de cada oferta, tens informació d'interès sobre les dates d'inici i final de l'estada, el perfil que busca l'empresa i el nivell de l'idioma per a l'oferta seleccionada.

 

Fes el currículum EUROPASS

A més de crear el teu perfil Eurodissea, has de confeccionar el teu currículum seguint el model de l'Europass i, preferiblement en l'idioma de la regió on estiguis interessat a fer les pràctiques, o bé, en cas que no es demani un nivell mínim de l'idioma de la regió, també pots fer-ho en anglès.

El currículum Europass és un model estandarditzat comú europeu de currículum vitae, que permet presentar de forma sistemàtica i cronològica les qualificacions i competències.

Un cop hagis creat el teu currículum, l'has de descarregar i adjuntar a l'oferta de pràctiques que vulguis sol·licitar.

 

Inscriu-te a les ofertes que t'interessin

La inscripció a les ofertes es realitza de forma online i recorda que pots inscriure't a un màxim de 5 ofertes.

 

Et recomanem!

 • A l'hora de seleccionar les ofertes fixa't especialment en els requisits, ja que per què la teva candidatura sigui valorada és imprescindible complir-nee tots.
 • Pots presentar la teva candidatura durant tot l'any. Però cal enviar les candidatures amb anterioritat a la data límit que s'indica en cada una de les ofertes.
 • Consulta l'estat de la teva candidatura a la pàgina web d'Eurodissea, accedint al teu perfil. Un cop sol·licitada l'oferta, no rebràs cap correu de confirmació, únicament l'estat de la teva candidatura canviarà a "TO INTERVIEW". Vol dir que la teva candidatura ha estat enviada a la regió d'origen per a la seva avaluació, pre-selecció i entrevista.

 

Procés de selecció

 1. La regió d'origen rep les sol·licituds dels participants, comprova que es compleixen els requisits de l'oferta i pre-selecciona els candidats amb el perfil adequat. Recorda que només es posaran en contacte amb tu si reuneixes tots els requisits, tant els del programa Eurodissea, com els específics de l'oferta de pràctiques.
 2. La selecció definitiva la realitza la regió d'acolliment, d'acord amb l'empresa que ofereix l'estada de pràctiques, d'entre tots els candidats presentats per les diferents regions que formen part del Programa.
 3. Si finalment ets seleccionat/da per realitzar les pràctiques, tant la regió d'origen com la d'acolliment es posen en contacte amb tu abans de l'inici de l'estada de pràctiques, per tal de formalitzar la documentació necessària.

 

Després de l'estada de pràctiques

Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, hauràs d'elaborar una memòria de les pràctiques realitzades tant en la llengua de la regió d'acolliment (o en anglès) com en la de la seva regió d'origen. Aquesta memòria l'has de lliurar als coordinadors del programa en la reunió final que tanca el Programa.

Igualment, tant la regió d'origen com la regió d'acolliment et lliuraran als certificats acreditatius de la realització de les pràctiques laborals i de la formació lingüística que s'hagi dut a terme.