• Imprimeix

Emprenedoria i autoocupació

Una de les finalitats del SOC és fomentar l'emprenedoria i l'autoocupació en coordinació amb els organismes i les unitats competents en matèria de promoció econòmica, de l'economia social i la creació d'empreses.

El foment de l'emprenedoria i de l'autoocupació són els serveis i els programes que s'adrecen a promoure les iniciatives empresarials mitjançant l'economia social, el treball autònom o altres fórmules jurídiques.

En aquest sentit, el SOC treballa per facilitar la seva col·laboració, cooperació i coordinació amb els departaments amb competències en polítiques de foment de l'activitat econòmica i del teixit productiu, en polítiques educatives, sanitàries, assistencials i universitàries, per a afavorir l'ocupació, la consolidació i el creixement empresarial, l'emprenedoria i els llocs de treball més qualificats.

Així mateix, el SOC promou la cooperació amb les universitats com a agents clau per a la formació inicial i al llarg de la vida laboral, el foment de l'emprenedoria, el naixement de noves empreses intensives en coneixement i el desenvolupament de nous nínxols d'ocupació.