• Imprimeix

Programa de projectes innovadors i experimentals

El programa de projectes innovadors i experimentals vol donar suport a les entitats locals en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament per implementar plans d'execució anual de caràcter integrat que donin resposta a les necessitats del territori.  

L'objectiu és crear i mantenir una ocupació de qualitat, millorar l'activitat dels sectors estratègics generadors d'ocupació i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides, tot impulsant la innovació del desenvolupament local.

Aquest programa proposa identificar la innovació en matèria d’ocupació a partir dels paràmetres següents:

  • Noves maneres de respondre als problemes socioeconòmics i ocupacionals
  • Noves maneres de donar-hi les respostes adequades
  • Nous tipus de relació i col·laboració entre els actors públics amb d’altres actors socioeconòmics
  • Inscripció dels projectes en processos a mig termini amb objectius estratègics
  • Establiment de dispositius de control, seguiment i avaluació d’aquests projectes
  • Possibilitat de transferència dels processos d’innovació, de manera que els resultats puguin ser reproduïts i adaptats en d’altres contextos.

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats que tinguin competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, ja siguin dependents o vinculades i sempre que compleixin els requisits establerts a la normativa reguladora.

El procediment per sol·licitar aquestes subvencions així com  totes les característiques i  els requeriments es defineixen a les bases que els regulen i a través de les convocatòries que s’obrin.