• Imprimeix

Programa de projectes innovadors i experimentals

El programa de projectes innovadors i experimentals vol donar suport a les entitats locals en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament per implementar plans d'execució anual de caràcter integrat que donin resposta a les necessitats del territori.  

Mitjançant aquest programa es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i l’ocupació i siguin demostratives i transferibles tant a d’altres territoris com al disseny d’altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del SOC.

Amb aquest objectiu, el SOC dona suport a les entitats locals amb lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de plans d’execució anual de caràcter integrat, que combinin projectes innovadors i experimentals en el marc dels dos programes següents:

  • Programa d’innovació en l’ocupació.
  • Programa d’innovació en el teixit productiu.

Aquest programa proposa identificar la innovació en matèria d’ocupació a partir dels paràmetres següents:

  • Noves maneres de respondre als problemes socioeconòmics i ocupacionals
  • Noves maneres de donar-hi les respostes adequades
  • Nous tipus de relació i col·laboració entre els actors públics amb d’altres actors socioeconòmics
  • Inscripció dels projectes en processos a mig termini amb objectius estratègics
  • Establiment de dispositius de control, seguiment i avaluació d’aquests projectes
  • Possibilitat de transferència dels processos d’innovació, de manera que els resultats puguin ser reproduïts i adaptats en d’altres contextos.

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats que tinguin competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, ja siguin dependents o vinculades i sempre que compleixin els requisits establerts a la normativa reguladora.

El procediment per sol·licitar aquestes subvencions com també totes les característiques i els requeriments es defineixen a les bases que els regulen i a través de les convocatòries que s’obrin.

Convocatòria 2018

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: programes.pdl.soc@gencat.cat