• Imprimeix

Desenvolupament econòmic local

El desenvolupament local d’un territori es defineix en un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals que, mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents al territori i la cooperació publicoprivada, té com a objectiu estimular, fomentar i diversificar l’activitat econòmica; crear ocupació, renda i riquesa, i millorar la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.

Les polítiques de desenvolupament local aposten per solucionar de manera concertada els problemes del territori definits col·lectivament, mitjançant la coordinació i concentració dels recursos econòmics, tècnics i materials disponibles en el marc d’una estratègia de desenvolupament integrada concebuda a iniciativa de cada territori.

En aquest context, els programes de desenvolupament local que promou el SOC tenen per objectiu donar suport a les entitats locals per tal que, en cooperació amb els actors rellevants del territori, puguin diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible, com també el disseny d’accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur com sobre el teixit productiu local, especialment el relatiu als sectors estratègics per al territori, mitjançant actuacions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les empreses de cada territori.

Des d’aquesta secció podeu accedir a informació general sobre els programes inclosos en l’àmbit del desenvolupament econòmic local.