• Imprimeix

Formació professional per a l'ocupació

Els cursos de formació professional per a l’ocupació s’adrecen a persones treballadores en situació d'atur o en actiu. L'oferta formativa d'especialitats és molt àmplia en tots els sectors econòmics i pot incloure pràctiques de perfeccionament en empreses.

Són programes formatius teoricopràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants.

Les accions formatives es porten a terme a través dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), del SOC, i de les entitats col·laboradores en matèria de formació professional ocupacional, públics o privats.