• Imprimeix

Formació professional contínua

La Generalitat de Catalunya exerceix la competència de la formació professional contínua des de l'any 2004. Així, es va crear el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC), entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, integrada per la Generalitat de Catalunya i els agents socials més representatius de Catalunya.

El consorci s'encarrega de la gestió i execució dels programes de formació professional contínua, que es desenvolupen a Catalunya com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida i impulsar i difondre entre empresaris/es i persones treballadores la formació professional contínua al conjunt del territori català.