• Imprimeix

Acreditació de competències digitals - ACTIC

L'ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) és un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que dóna a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de coneixements i capacitats (bàsic, mitjà o avançat) es té en l'ús de les TIC, i facilita els processos de selecció de personal per a un lloc de treball.

Així doncs, l'ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador.

La prova és telemàtica, encara que s'ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, que garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d'horaris d'avaluació.

La sol·licitud i l'obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Els certificats són una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d'aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Tota la informació sobre les finalitats de l'ACTIC, el procediment per obtenir l'acreditació, els centres col·laboradors, així com altres dades, recursos i noticies relacionats amb aquesta acreditació es pot consultar al web de l'ACTIC.