• Imprimeix

Entitats del sistema d'ocupació de Catalunya

Les entitats que integren el sistema d'ocupació de Catalunya són:

  • El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), les administracions locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.
  • Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el SOC i presten serveis i desenvolupen programes en el marc de l'Estratègia catalana per a l'ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d'ocupació.
  • El conjunt d'entitats que formen part del sistema de formació i qualificació professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes.