• Imprimeix

Subvencions per fomentar la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el día 15 de novembre de 2018, aquest inclòs.

09/08/2018 16:08
Contractació majors de 45 anys

Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima 12, tret de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser màxim 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Les entitats beneficiàries han de fer arribar el formulari de sol·licitud de subvenció i la documentació annexa que s’ha d’ajuntar dins del mateix formulari a través de Tràmits Gencat

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el 15 de novembre de 2018, aquest inclòs.

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats:

  • Han d'estar en situació d’atur i tenir 45 anys o més. 
  • Han d'estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
  • No han d’haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

 

 

L'objectiu de la convocatòria és incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d'atur.