• Imprimeix

Les polítiques actives d'ocupació del SOC beneficien prop de 14.500 persones a la demarcació de Tarragona

La prioritat del SOC són els col·lectius de persones que pateixen les conseqüències de la crisi i tenen més dificultats d'accés al mercat laboral

25/10/2018 14:10
SOC 2018 TGN
 
La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau, ha presentat les polítiques actives d’ocupació que el Departament implementa aquest any a la demarcació de Tarragona.
 
Així, la directora del SOC ha informat que s'estan executant diferents programes de polítiques actives d’ocupació a Tarragona que beneficien prop de 14.500 persones.
 
Aixó, el SOC ha destinat més de 26,1 milions d’euros del pressupost de l'any passat per dur a terme el 2018 accions adreçades prioritàriament a les persones que es troben en situació d’atur, i que pateixen de manera més dramàtica les conseqüències de la crisi.
 
Els col·lectius que prioritza el SOC són: 
 • Joves entre 16 i 29 anys, en especial els més joves, sense experiència professional i amb necessitats formatives.
 • Persones en situació de vulnerabilitat: destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, en risc d’exclusió social, immigrants.
 • Més de 30 anys, amb dificultats per incorporar-se al mercat de treball i les que necessiten actuacions urgents per evitar l’atur de llarga durada.
 • Més de 45 anys, amb necessitats formatives, aturades i amb dificultats de tornar al mercat laboral.
 • Atur de llarga durada, persones que han d’adquirir competències professionals i amb necessitats de millora de la seva ocupabilitat.
 • Dones, en especial víctimes de violència masclista, amb necessitats formatives i en situació d’atur de llarga durada.
La inversió a la demarcació de Tarragona té l’objectiu d’augmentar l’ocupació, de qualitat i estable, i de lluitar contra la precarietat laboral; així, el SOC, desenvolupa programes i actuacions que constitueixen les polítiques actives d’ocupació per combatre l’atur. Per àmbits ocupacionals: 
 • Orientació professional, 2,6 miliond d'euros, 3.402 beneficiaris.
 • Qualificació professional, 9,7 milions d'euros, 7.385 beneficiaris.
 • Foment de l'ocupació, 10,1 milions d'euros, 1.212 beneficiaris.
 • Promoció de l'ocupació i desenvolupament econòmic local, 3,3 milions d'euros, 1.778 beneficiaris.
 • Gestió de la col·locació en el mercat de treball - intermediació laboral, 304.000 euros, 639 beneficiaris.
 

El SOC va destinar més 26,1 milions d’euros a Tarragona per dur a terme accions a favor de l’ocupació