• Imprimeix

Les polítiques actives d'ocupació del SOC aquest any beneficien al voltant de 13.000 persones a la demarcació de Girona

La prioritat del SOC són els col·lectius de persones que pateixen les conseqüències de la crisi i tenen més dificultats d'accés al mercat laboral

27/09/2018 14:09
SOC 2018 Girona
 
La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau, ha presentat les polítiques actives d’ocupació que el Departament implementa aquest any a la demarcació de Girona.
 
Així, la Directora del SOC ha informat que s'estan executant diferents programes de  polítiques actives d’ocupació a Girona que beneficien aproximadament unes 13.000 persones.
 
El SOC ha destinat més de 26,2 milions d’euros del pressupost de l'any passat per dur a terme el 2018 accions adreçades prioritàriament a les persones que es troben en situació d’atur, i que pateixen de manera més dramàtica les conseqüències de la crisi.
 
Aquest són els col·lectius que prioritza el SOC.
 
  • Joves entre 16 i 29 anys, en especial els més joves, sense experiència professional i amb necessitats formatives.
  • Persones en situació de vulnerabilitat: destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, en risc d’exclusió social, immigrants.
  • Més de 30 anys, amb dificultats per incorporar-se al mercat de treball i les que necessiten actuacions urgents per evitar l’atur de llarga durada.
  • Més de 45 anys, amb necessitats formatives, aturades i amb dificultats de tornar al mercat laboral.
  • Atur de llarga durada, persones que han d’adquirir competències professionals i amb necessitats de millora de la seva ocupabilitat.
  • Dones, en especial víctimes de violència masclista, amb necessitats formatives i en situació d’atur de llarga durada.
 
 

El SOC va destinar més de 26,2 milions d’euros a Girona per dur a terme accions a favor de l’ocupació