• Imprimeix

Obrim les dades del SOC

La pàgina web del SOC estrena un espai que ofereix a la ciutadania les seves dades d’interès públic en format obert.

20/07/2018 10:07
Dades del SOC

Dades del SOC” és el nou espai web on el SOC posa a l’abast de la ciutadania, entitats, empreses o qualsevol col·lectiu interessat les seves dades d’interès públic. Actualment ja està disponible un primer conjunt de dades amb informació sobre les inversions en programes i serveis ocupacionals del SOC, relatives als anys 2015, 2016 i 2017.

S’ha fet un esforç per presentar les dades de manera ordenada i sistemàtica, en formats entenedors i visuals permetent també la descàrrega dels fitxers per tal de facilitar la reutilització de les dades.

La informació s'estructura per anys, en seleccionar un any es mostraran les dades totals d'inversió del SOC distribuïdes per àmbits ocupacionals.

Per facilitar-ne la lectura i la interpretació, les dades s'ofereixen des de tres perspectives diferents: per àmbits ocupacionals, per serveis territorials i mitjançant un mapa de comarques.

Cal destacar que la periodicitat de les dades és anual, i es preveu que l'actualització de la informació es pugui oferir a principis del primer semestre de cada any. 

Aquesta iniciativa obre una nova via de relació entre el SOC i la ciutadania i suposa un punt de partida per continuar avançant en l’impuls de la transparència en la gestió, la millora dels serveis i la generació de valor afegit en la vida econòmica i social a Catalunya.

Actualment ja està disponible un primer conjunt de dades amb informació sobre les inversions en programes i serveis ocupacionals del SOC, relatives als anys 2015, 2016 i 2017.

Directe a