• Imprimeix

Publicada la convocatòria 2018 del projecte Treball als barris

El termini de presentació de sol·licituds és des del 4 d'agost fins al 5 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

06/08/2018 09:08
Convocatòria Treball als barris

El Servei Públic d'Ocuapació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria de subvencions per al 2018 del projecte Treball als barris. Mitjançant aquest projecte, el SOC posa a disposició dels ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local per intervenir en els barris i les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l'Administració.

El Pla general d'ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l'Ocupació 2012-2020 assumeix com a col·lectius prioritaris d'intervenció els següents: persones amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball, amb particular atenció a aquells amb dèficit de formació, dones, persones en situació d'atur de llarga durada, més grans de 45 anys, joves, persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social, i immigrants, respecte a la legislació d'estrangeria, o altres que es puguin determinar.
En aquest marc es desenvolupa el Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social que integra el projecte Treball als barris.

L'objectiu d'aquest programa és contribuir a l'equilibri territorial i social de Catalunya intervenint, amb mesures d'estímul de l'activitat econòmica i de generació d'ocupació, en aquells barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial.

El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fins al 5 d'octubre de 2018, aquest inclòs.

L'objectiu és contribuir a l'equilibri territorial i social de Catalunya intervenint en aquells barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial.