• Imprimeix

Convocatòria de subvencions per al foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 5 de setembre i finalitza el 15 de novembre de 2017

16/10/2017 16:10
Contractació majors de 45 anys

Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima 12, tret de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser màxim 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

 

Les entitats beneficiàries han de fer arribar el formulari de sol·licitud de subvenció i la documentació annexa que s’ha d’ajuntar dins del mateix formulari a través de Tràmits Gencat

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 5 de setembre i finalitza el 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats:

  • Han destar en situació d’atur i tenir 45 anys o més. 
  • Han d'estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
  • No han d’haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

 

 

L'objectiu de la convocatòria és incentivar a les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d'atur